Ontwikkeling duurzame energie in de gemeente Roerdalen

De uitdaging

Gemeente Roerdalen had een dubbele uitdaging. Ze hadden, in het kader van de opgave voor de Regionale Energie Strategie, 25 hectare aangewezen voor de ontwikkeling van zonnevelden en zochten iemand om dit proces te coördineren. Daarnaast liepen ze vast in de lokale ontwikkeling van hun eigen zonneveld, gelegen naast een grote stortplaats. Helemaal ons ding, dus daar helpen we graag mee.  

Onze aanpak

Voor de coördinatie van de uitgifte van de 25 hectare zonneveld hebben we een adviesgroep (beoordelingscommissie) opgericht waarbij we hét principes van een commissie MER (Milieu Effect Rapportage) hanteerden: objectieve beoordelaars zonder lokale binding en/of belangen. Daarnaast moeten de leden een bewezen trackrecord hebben als het om het beoordelen van zonneparken gaat. We hebben als objectieve groep initiatieven tegen elkaar afgewogen en onze bevindingen gedeeld met de gemeente.

Het zonnepark naast de stortplaats kende verschillende uitdagingen. Afspraken met de exploitant/beheerder van de stortplaats (voor een gezamenlijke aansluiting aan het elektriciteitsnet) moesten geborgd worden. Daarnaast moest er ook een besluit genomen worden over financiering, aanleg en eigendom van het park. Bovendien moest een deel van de gronden in eigendom komen. Uiteindelijk is gekozen voor de naam Zonnestation Montfort. Dit als verwijzing naar het treinstation dat in het verleden op een steenworp afstand van het park lag. Het werd toen gebruikt door mijnwerkers die naar de steenkoolmijnen gingen. Met de komst van Zonnestation Montfort voegen we een nieuwe tijdlaag aan de omgeving toe.

Het proces

We startten als voorzitter van de adviesgroep. In de uitwerking zijn we betrokken in de onderhandeling en in het uitdenken van de ideale route om lokaal eigendom van hernieuwbare energieopwekking waar te maken. We werkten schouder aan schouder met de betrokken collega’s van de gemeente. We brachten allemaal onze specifieke kennis en expertise in om het traject optimaal vorm te geven. Samen leren en samen vooruitgaan staan centraal.

We hebben een intern team van ambtelijke collega’s samengesteld voor het zonnestation. Logisch, want een energiepark dat in eigendom van de gemeente komt is nieuw en spannend. Daar wil je kennis van en draagvlak voor hebben. De gemeente nam een nieuwe collega in vaste dienst voor het interne projectleiderschap. De fase van overdracht naar de gemeente is hiermee ingezet. Fijn dat deze gemeente intern haar zaken goed geregeld heeft. Dan richten wij ons weer meer op nieuwe gemeentelijke energietrajecten!

Hindernissen nemen

De onderhandelingen en gesprekken met commerciële ontwikkelaars in het proces rondom de 25 hectare zonneveld waren een serieuze uitdaging voor de gemeente. Begrijpelijk, want deze partijen zijn enerzijds niet gewend dat er eisen gesteld worden aan lokaal eigendom. Anderzijds liggen de belangen van deze partijen, die vaak investeerders uit binnen- en buitenland hebben, niet bij de gemeenschap waarbinnen ze deze parken realiseren.

De route van lokaal eigendom van energie is voor gemeenten en gemeenteraden ook gewoon spannend. Zij denken nog vaak aan het opzetten van gemeentelijke energiebedrijven, terwijl nieuwe wet- en regelgeving tegenwoordig veel meer opties geven. Lokale samenwerking is dan geen optie maar een must. Enter Next Level neemt gemeenten en derden bij zo’n traject graag mee aan de hand. Ook borgen we alle gemaakte afspraken zodat deze langjarig stand houden.

Door een turbulente voorgeschiedenis was – in de aanloop naar de ontwikkeling van het zonnestation – weinig informatie schriftelijk vastgelegd. In het voortraject was dan ook een forse investering in tijd nodig om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een park komt dat ook vergunbaar is. We zijn vol vertrouwen dat de gemeente nu haar eigen eerste zonnepark in eigendom vergunt en gaat beheren.

De fun!

Weet je, het komt natuurlijk vaker voor dat niet alles perfect gedocumenteerd is. En dat nieuwe manieren van samenwerken rondom nieuwe verduurzamingsinitiatieven best even wennen zijn. Toch zien we altijd na een tijdje dat juist ‘het nieuwe’ mensen aanspreekt. Samen nieuwe wegen kiezen en bewandelen is niet makkelijk, maar daardoor ook erg leuk. Wij, maar ook de ambtenaren waar we mee werken, houden ervan de eindstreep te halen, juist als we daarvoor een ‘bumpy road’ afgelegd hebben!

Resultaat

De eerste ronde van de 25 hectare is goed verlopen. De aanvragen van de zonneparken zijn in volle gang. De adviesgroep heeft haar advies gegeven en gaat tijdelijk uit elkaar (totdat een volgende aanvraag ingediend wordt).

De vergunningaanvraag van Zonnestation Montfort is in gang gezet. n overleg met de omgeving heeft dit park op het gebied van duurzaamheid en natuurontwikkeling een hele hoge standaard gekregen. Top! Er zijn bovendien duurzame en goede relaties gelegd met de beheerder van het nabijgelegen stortplaats, waar ook een zonneveld zal verijzen.

Leermomenten

We hebben geleerd dat een gezamenlijke en stapsgewijze aanpak zich uitbetaalt. We hebben ook ervaren dat transparantie, kennisdeling en investeren in wederzijds vertrouwen van grote meerwaarde is voor alle betrokken partijen. Je gaat een langetermijnsamenwerking aan. Dan kun je eigenlijk niet anders.

Trots

We zijn ongelooflijk trots op de gemeente Roerdalen. Die toonde het lef en de durf om het zonnepark – na een onfortuinlijke start – nieuw leven in te blazen. Gemeente Roerdalen nam haar verantwoordelijkheid in de RES-opgave en in lokaal eigendom van energie. Maar stelde ook een prachtinitiatief veilig waar in beginsel vrijwilligers tijd in staken en wat anders verloren was gegaan. Chapeau! De eerste stappen zijn nu gezet. Op naar de toekomst van lokaal eigendom in Roerdalen!

Vrijblijvend contact opnemen?

Wil je eens vrijblijvend brainstormen met mij over je ideeën en wensen voor de toekomst? Ik kom graag bij je langs op je bedrijf. Neem contact op en we maken snel een afspraak!