"Jouw kracht + onze kracht is innovatiekracht"

Laat mij je helpen om kosten en milieu te (be)sparen!

Ga of ben je aan de slag met een (complex) duurzaamheidsvraagstuk binnen je organisatie? Dan is Enter Next Level bij uitstek de partij die gedurende het hele project voor, naast en achter je staat. Wij zijn als duurzaamheidsspecialisten inzetbaar binnen (gemeentelijke en provinciale) overheden, bedrijfsleven, zorg en onderwijs.

Op weg naar een gezonde toekomst voor onze planeet. daar gaat Enter Next Level 100% voor. Samen met jou. De energietransitie en de realisatie van een circulaire wereld zijn daarvoor van het allergrootste belang. Die moeten we versnellen. Daar is onze dienstverlening volledig op ingericht.

We hebben veel kennis over de energie-, warmte- en grondstoffentransitie (circulariteit) in huis. En zijn bovenal sterk in het aan elkaar knopen van diverse actuele beleidsopgaven van overheden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en initiatieven voor burgers en bedrijfsleven.

Onze ‘Next Level’ aanpak verbindt de beleidsterreinen energie, warmte en grondstoffen met overige duurzaamheidsthema’s in het ruimtelijke domein. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, water, stikstof/fosfaat, milieuvervuiling, luchtemissies en de veerkracht van het ecosysteem.

Onze dienstverlening is divers. Duurzaamheid is echter in alles de rode draad. Een overzicht:

We ondersteunen en versterken gemeenten op het gebied van duurzaamheid. We doen dit op verschillende manieren:

A. Detachering

We ondersteunen gemeenten intern bij de totstandkoming en uitvoering van duurzaamheidsbeleid op alle thema’s. We ontzorgen door concrete uitvoeringstaken op ons te nemen en/of ondersteunen beleidsmedewerkers met onze expertise en ervaring. We zorgen ervoor dat zij veel kennis opdoen die na ons vertrekt ook beklijft. Samen met jou zetten we ons maximaal in voor de +1: Next Level bereikt!

B. Kennisdeling en empowerment

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ook binnen overheidsland tot uitdagingen. Het is voor een nieuwe medewerker dan fijn een tijdje met een ervaren senior mee te kunnen lopen. Wij laten in een traject van drie of zes maanden zien wat er komt kijken bij het werken binnen een gemeente als het om duurzaamheid gaat (in brede zin). We leren hem/haar de kneepjes van het vak en ontwikkelen en borgen zo duurzaamheidskennis bij de medewerker – en dus binnen de gemeente. We versterken gemeenten hiermee significant. Ze staan in hun kracht en zijn een goede sparringpartner voor partijen die op duurzaamheidsgebied met de gemeente in contact komen. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkelaars of coöperaties.

We begeleiden complexe duurzaamheidsprojecten. We zijn zowel aanjager als spin in het web. We regisseren en coördineren:

  • De opzet en de planning
  • Het faciliteren van de processen
  • Het verbinden van de verschillende stakeholders
  • Het bewaken van de voortgang
  • De realisatie van de gestelde doelen

Het is voor de meeste organisaties onmogelijk alle actuele kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid zelf in huis te hebben. Enter Next Level adviseert in en ondersteunt organisaties daarom bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Van beleidsfase tot uitvoering. We helpen je bij het ontwikkelen van toekomstbestendig beleid. We stellen Plannen van Aanpak op en zorgen voor borging van kennis en processen. Wij zijn, kortom, de hulpraket die jouw organisatie op vlieghoogte krijgt. Daarna koppelen we weer af met als doel jouw organisatie zelf verder te laten vliegen.

Enter Next Level is bij uitstek de specialist als het om innovatieve, duurzame gebiedsontwikkeling gaat. Met een integrale blik verbinden we verschillende complexe beleidsopgaves en bereiken we samen ‘The Next Level’ in gebiedsontwikkeling anno nu. Vanzelfsprekend met een scherp oog voor de mensen, de omgeving én de financiële duurzaamheid.

We willen allemaal een duurzame, groene wereld. Maar wat betekent dat? Wat vraagt het van organisaties en individuen? Hoe en waarmee ga je aan de slag? Enter Next Level inspireert en verbindt. We verzorgen interactieve workshops en lezingen over duurzaamheid die inspireren en uitdagen. En die laten zien dat duurzaam ondernemen bovenal ook ontzettend leuk is! Met als resultaat: een organisatie die er zin in heeft en er 100% voor gaat. Informeer gerust bij ons wat de mogelijkheden zijn.

Wil je een duurzaamheidsproject ontwikkelen en kom je daarbij (veelvuldig) in contact met de publieke sector? Dan is het waardevol die communicatie optimaal in te richten. Zodanig dat jij je doelen bereikt. Enter Next Level fungeert hierbij als jouw ‘overheidstolk’. Wij spreken de ‘taal van gemeenten en provincies’ en overbruggen eventuele ‘taalbarrières’. We trekken vastgelopen projecten vlot en zorgen voor de best mogelijke uitkomst van het proces.

We streven bij ieder project naar het hoogst haalbare. Naar ‘The Next Level’. We denken buiten de gebaande paden en zijn creatief. Daardoor zijn we sterk in het bieden van innovatieve oplossingen die optimaal renderen.

Vrijblijvend contact opnemen?

Wil je eens vrijblijvend brainstormen met mij over je ideeën en wensen voor de toekomst? Ik kom graag bij je langs op je bedrijf. Neem contact op en we maken snel een afspraak!