Lokaal eigendom van energie in Heusden

De uitdaging

De gemeente Heusden heeft een aantal gebieden opengesteld voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Het borgen van lokaal eigendom stond daarbij hoog op de agenda. Daarom was het belangrijk goed te kijken naar de voorwaarden waaronder projecten toelaatbaar zijn. Waar is ruimte kijkend naar de wettelijke en beleidsmatige verplichting en de vrijwillige medewerking van commerciële partijen? Wij stonden de gemeente Heusden drie jaar op regiebasis bij. Dit resulteerde in een heldere routekaart naar de totstandkoming van de energiegemeenschap Heusden. Deze wordt momenteel verder ontwikkeld door de Energie Gemeenschappen Alliantie (Enter Next Level en RenewabLAW).

Onze aanpak

De gemeente Heusden heeft een aantal gebieden opengesteld voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Het borgen van lokaal eigendom stond daarbij hoog op de agenda. Daarom was het belangrijk goed te kijken naar de voorwaarden waaronder projecten toelaatbaar zijn. Waar is ruimte kijkend naar de wettelijke en beleidsmatige verplichting en de vrijwillige medewerking van commerciële partijen? Wij stonden de gemeente Heusden drie jaar op regiebasis bij. Dit resulteerde in een heldere routekaart naar de totstandkoming van de energiegemeenschap Heusden. Deze wordt momenteel verder ontwikkeld door de Energie Gemeenschappen Alliantie (Enter Next Level en RenewabLAW).

Het proces

De beoordeling van de ingediende ontwikkelinitiatieven vormde het startpunt van het proces. We werkten met een brede adviesgroep die alle parken beoordeelde op ruimtelijke, financiële en omgevingseffecten. Vervolgens stonden we de gemeente bij in het proces van het borgen van lokaal eigendom en de selectie van ontwikkelaars. Daarna ondersteunden we (intern) de gemeente met de anterieure overeenkomst en de financiële voorwaarden. We hielpen ook bij de mogelijkheden om (in dit geval) 50% lokaal eigendom tot stand te brengen. Dit alles gaf een goed beeld voor de toekomst: wat hebben we geleerd en hoe gaan we (dus) verder?

Hindernissen nemen

Voor de meeste gemeenten en gemeenteraden is de route van lokaal eigendom van energie nog tamelijk onwennig. Nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied bieden anno nu wél legio kansen. En constructief lokaal samenwerken is daarbij een vereiste voor succes. Dit is iets heel anders dan gemeentelijke energiebedrijven, iets waar gemeenten al snel aan denken. Enter Next Level begeleidt daarom het complete proces en borgt gemaakte afspraken rondom de nieuwe route van lokaal eigendom. Zo optimaliseren we een duurzame kans van slagen.

Het doorlopen van het proces met de commerciële ontwikkelaars was ook niet makkelijk voor de gemeente. Het belang van de ontwikkelaars is niet direct verbonden met de lokale gemeenschappen behorend bij de locaties waar de ontwikkelaars duurzame energieparken realiseren. Daarbovenop is het voor deze partijen niet vanzelfsprekend dat eisen rondom lokaal eigendom een belangrijke rol spelen. Dit vereist stuurmanskunst.

De fun!

Moeten gemeentelijke duurzaamheidstrajecten makkelijk lopen? Nee, helemaal niet. Wij denken zelfs dat dit een utopie is en dat is helemaal niet erg. Want samen hobbels en strubbelingen overwinnen geeft juist energie. Zolang je het einddoel maar goed in het vizier hebt en houdt. Wij hebben genoeg kilometers gemaakt om te weten dat het daarom draait. Daar blijven we ons dan ook op focussen. Met heel veel plezier!

Resultaat

De keuze voor het best passende park is gemaakt. De energiecoöperatie is in de lead. En de gemeente heeft een heldere strategie om ervoor te zorgen dat 50% lokaal eigendom geborgd wordt. Daarnaast werken we aan de oprichting van een energiegemeenschap Heusden die er in potentie voor zorgt dat straks alle 100% energiebronnen in lokale handen komen. Dit in lijn met Europese wetgeving en gekoppeld aan de Wet collectieve warmte.

Leermomenten

Kennis delen. De juiste stappen in de juiste volgorde nemen. Leren van tegenslagen. Samen vasthouden aan één lijn. Alle betrokkenen hebben veel opgestoken van dit proces.

Trots

Er staat straks een energiepark met minimaal 50% lokaal eigendom. Én is zowel de gemeente als de Heusdense gemeenschap zich bewust van wat de positieve economische en duurzaamheideffecten zijn van lokale energie-opwek in eigen hand. Ja, daar zijn we wel trots op.

Vrijblijvend contact opnemen?

Wil je eens vrijblijvend brainstormen met mij over je ideeën en wensen voor de toekomst? Ik kom graag bij je langs op je bedrijf. Neem contact op en we maken snel een afspraak!