Gebiedsontwikkeling: revitalisering Grashoek (Limburg)

De uitdaging

Het platteland kampt met forse uitdagingen. Van steeds scherpere eisen rondom stikstofuitstoot (en dus een agrarische sector die onder druk staat) tot grote opgaves op het gebied van energieopwekking en klimaatadaptatie. Meerdere partijen ‘claimen’ de agrarische ruimte. En belangen van verschillende lokale stakeholders lopen steeds verder uit elkaar. Gemeenschappen raken hierdoor uit balans. Duurzame, integrale oplossingen op gebiedsniveau zijn broodnodig.

Onze aanpak

Hoe houden wij – nu en in de toekomst – onze sterk agrarisch getinte dorpsgemeenschap leefbaar en vitaal? Waar zit een verbindende kracht? Dat zijn de vragen die bewoners van het Noord-Limburgse dorp Grashoek zichzelf stelden. Wij dachten, op hun verzoek, mee over dit vraagstuk. Onze oplossing? Een innovatief en coöperatief mestverwerkingssysteem dat stikstof- en geuremissies van de intensieve veehouderij in het gebied verlaagt. Dit systeem koppel je vervolgens aan verdienmodellen voor verwerkte mest. En parallel hieraan vormen we een lokale, zelfvoorzienende energiegemeenschap.

Het proces

De eerste stap was het verkrijgen van financiering voor dit initiatief. Dit lukte. De provincies Noord-Brabant en Limburg verstrekten subsidie. Ze vonden dit project het meest kansrijke innovatieproject voor de Zuidelijke Zandgronden. Vanuit deze basis bouwde Enter Next Level een projectteam en selecteerden we geschikte projectpartners. Er staat nu een stabiele projectmanagementstructuur. Samen met een enthousiaste groep professionals, vrijwilligers én studenten werken we voortvarend aan de haalbaarheidsstudies voor de verschillende onderdelen van het systeem.

Hindernissen nemen

De grootste moeilijkheid in dit project? Dat is het continu aangehaakt houden van de verschillende stakeholders. Van de agrarische ondernemers wordt gevraagd aanpassingen in hun bedrijf door te voeren en deze ook deels te financieren. De lokale bevolking wordt op hun beurt gevraagd mee te denken en straks ook mee te doen aan meer coöperatieve vormen van energievoorziening. Hoe hou je alle kikkers in de kruiwagen?

De fun!

Klinkt misschien raar, maar de fun van dit project zit grotendeels in de complexiteit. ‘Bij elk antwoord dat we krijgen komen tien nieuwe vragen op’ is een kenmerkende en steeds weer terugkerende uitspraak. Het complexe leidt ertoe dat we steeds nieuwe invalshoeken zien die weer nieuwe vragen opleveren. En dat is helemaal niet erg, want het wakkert het enthousiasme van de deelnemers aan. Samen leren we buiten de gebaande paden te denken.

Resultaat

We zijn nu halverwege het project. We hebben een goed beeld gekregen van zowel de technische als de financiële haalbaarheid van het mestverwerkingsproject. Op enkele technische uitdagingen na ziet het er goed uit. De komende tijd richten we ons meer op de mogelijkheden voor mestverwaarding en op het oprichten van een lokale energiegemeenschap.

Leermomenten

Dit is een project van de lange adem. Er komen elke keer nieuwe vragen en uitdagingen op ons pad. Veel van het werk is gewoonweg pionieren en levert een aaneenschakeling van leermomenten op voor alle betrokkenen.

Trots

We zijn er trots op, dat we verschillende agrarische ondernemers en de lokale gemeenschap bij elkaar hebben kunnen brengen om samen aan de slag te gaan. En iedereen aan boord houden. We hebben uitzicht op een succesvol resultaat. De positieve reacties van zowel de provincie als de sector zijn voor ons een teken dat we op de goede weg zijn.

Vrijblijvend contact opnemen?

Wil je eens vrijblijvend brainstormen met mij over je ideeën en wensen voor de toekomst? Ik kom graag bij je langs op je bedrijf. Neem contact op en we maken snel een afspraak!