Green Deal Zorg Eindhoven

De uitdaging

Verduurzaming van de zorgsector is nodig. Als een van de grootste sectoren in Nederland, met veel gebouwen, zo’n 1,4 miljoen werkenden en een veelvoud aan cliënten, hebben duurzaamheidsmaatregelen bij zorginstellingen een grote impact. Verschillende zorginstellingen in Eindhoven pakten daarom samen met de gemeente de handschoen op. De ambitie? Invulling geven aan de afspraken uit het Nationaal energieakkoord van 2013. Deze afspraken zetten in op duurzame groei en een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.

Onze aanpak

Het doel: de milieuprestaties van de zorginstellingen verder verbeteren. In overleg met de gemeente Eindhoven is gekozen om dit te doen via een zogenaamde Green Deal Zorg. Met onze gefaseerde projectaanpak begeleidden we de gemeente en de deelnemende zorgpartijen van A tot Z. Dit driejarige traject resulteerde in het certificeringsniveau Brons van de Milieuthermometer Zorg.

Het proces

We zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een convenant. Samen met de gemeente zijn we op zoek gegaan naar enthousiaste zorgpartijen die deel wilden nemen. In 2020 hebben alle deelnemende partijen de deal ondertekend. We hebben ze daarna geholpen met het opstellen van een 0-meting en Plan van Aanpak. En ze verder begeleid in de uitvoering richting de audit voor de Milieuthermometer Zorg certificering. We organiseerden ook werksessies waarin we kennis en inspiratie deelden.

Hindernissen nemen

Iedere deelnemer kwam in het proces uitdagingen tegen. Deze varieerden van het intern agenderen en draagvlak creëren binnen de organisatie tot het verkrijgen van budget voor verduurzaming. Enter Next Level verbond alle partijen aan elkaar. Elkaar oplossingen aandragen en tips en tricks met elkaar delen werd zo makkelijk. Het organiseren van deze samenwerking en kennisdeling leverde veel meerwaarde op.

De fun!

Door de innige samenwerking tussen de verschillende partijen ontstond een hechte club. Alle partijen binnen deze club noemen zichzelf al gekscherend de ‘Green Deal Zorg Veteranen’. Ook zijn er een soort running jokes ontstaan. Zo weet iedereen waar het over gaat als je het over de ‘Glorix in de keukenkastjes’ hebt tijdens de audit.

Resultaat

Alle deelnemers van de eerste Eindhovense Green Deal Zorg hebben het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. Iedereen is al op weg richting Zilver en enkele partijen hebben Zilver zelfs al gehaald en zijn nu op weg naar Goud. Het bewijs dat verduurzaming in de zorg mogelijk is en loont!

Leermomenten

We hebben geleerd dat een stapsgewijze aanpak wérkt. Het constructieve samenwerken en het uitwisselen van kennis leverden alle deelnemende partijen meerwaarde op.

Trots

We zijn er trots op dat we nu, ruim twee jaar later, nog steeds samen met de gemeente Eindhoven optrekken in dit traject. We zijn begonnen aan een Green Deal Zorg Eindhoven 2.0 en een Green Deal Zorg Metropool Regio Eindhoven. Hierdoor zijn nog eens ruim tien nieuwe zorgpartijen uit de regio aangehaakt. Zo wordt onze duurzame impact nog groter!

Vrijblijvend contact opnemen?

Wil je eens vrijblijvend brainstormen met mij over je ideeën en wensen voor de toekomst? Ik kom graag bij je langs op je bedrijf. Neem contact op en we maken snel een afspraak!