Enter Next Level breidt uit! Collega Hugo de Groot stelt zich voor:

Wie is Hugo de Groot??

Hugo is planoloog met een milieukundige achtergrond en adviseur ruimtelijke ordening. Niet onbelangrijk, want bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het van groot belang dat er gerichte aandacht is voor de omgevingsaspecten. Hugo kijkt daarbij niet naar beperkingen, maar zoekt juist de kansen. Hugo verzorgt ook het tekenwerk (autocad).

Vind mij op Social media

Ik ben hier te vinden