Referenties

Programmamanager Boxtel Duurzame Campus, Gemeente Boxtel
Bekijk hier de video met de burgemeester van Boxel. Hierin vertelt hij hoe hij de samenwerking met mij heeft ervaren.

Bekijk hier de Greentech Brabant video

Greentech Brabant
Project dat voortkomt uit Boxtelse agenda rondom Boxtel energieneutraal 2040. Dit project gaat over de toepassing van groene (bio)reststromen voor energie en andere toepassingen op lokale schaal. De potentie en toepassing van biologische stromen wordt niet voldoende benut omdat de markt (bedrijfsleven) er nauwelijks kennis van heeft en de kennis die er is wordt niet gedeeld. Dit versnelt de innovatie niet en werkt iets belangrijks tegen: De ontwikkeling van biobased infrastructuur. ENL heeft expertise ontwikkeld om deze infrastructuur in kaart te brengen en de potentie hiervan te ontsluiten voor de eigenaren van dit materiaal (groene reststromen). De eigenaar van het materiaal is steeds belangrijker, net als het omzetten naar nuttige stoffen en energie. 

Unit 13 outdoor adventures
Unit 13 is een groeiend bedrijf dat zich bezighoud met outdoor entertainment. Zij zochten naar een manier om meer klanten te krijgen voor hun activiteiten in een zeer concurrerende markt. Ik heb meegeholpen structuur te geven aan hun activiteiten (storylines schrijven, trailers voor events etc), thematiek en inhoud gegeven aan de events en met succes. Unit 13 behoort tot de top van outdoor entertainment en airsoft bedrijven op dit moment in Nederland en België. Momenteel is Unit 13 een nieuwe fase ingegaan. Zij hebben een mooie nieuwe vaste indoor locatie geopend in Limburg en zijn hun outdoor activiteiten beperkt.

 

agrifood-capital-logo1-650x300

Programmamanager Circualaire Agrifood Complex voor Agrifood Capital NoordoostBrabant

Van 2013-2016 ben ik betrokken geweest bij de regionale ontwikkeling van Noordoost Brabant. Een semi-overheidsinstantie die intergemeentelijk beleid en uitvoering ontwikkelt voor economie, Arbeidsmarkt, duurzaamheid en energie, Mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Ik heb hier als programma manager en later coördinator circulaire economie gewerkt aan het op de bestuurlijke agenda krijgen en houden van circulaire economie. Een van de spin-off projecten is het opzetten van 1 organisatie voor business development voor oost Brabant op het gebied van circulaire economie (was voorheen zuid-oost en noordoost Brabant) en het doorontwikkelen van Greentech Brabant waar je onder mijn referenties meer over kunt lezen.

 

Energy Port Peelland
Samen met stakeholders heb ik gesprekken gevoerd en een scherp beeld neergezet van de stappen die nodig zijn om te komen tot het oprichten van een grondstofbank in de Peel.

Stichting COS Limburg
Stichting Cos had hulp nodig bij het organiseren van klein project rondom het verspreiden van kennis over energie en duurzaamheid bij basisschool docenten. COS is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Ik heb als partner het event opgesteld en mee vorm gegeven en uitgevoerd tot tevredenheid van COS.